modelli FIAT PUNTO

PUNTO MY 2013 (2013-....)
PUNTO MY 2013 (2013-....)
NUOVA PUNTO MY2012 (2012-2013)
NUOVA PUNTO MY2012 (2012-2013)
PUNTO EVO (2009-2011)
PUNTO EVO (2009-2011)
GRANDE PUNTO ACTUAL (2009-2013)
GRANDE PUNTO ACTUAL (2009-2013)
GRANDE PUNTO INTERN. INDIA FL2014 (2014-....)
GRANDE PUNTO INTERN. INDIA (2008-2014)
GRANDE PUNTO (2008-2009)
GRANDE PUNTO (2008-2009)
GRANDE PUNTO (2005-2008)
GRANDE PUNTO (2005-2008)
PUNTO FL.'03 (2003-2010)
PUNTO FL.'03 (2003-2010)
PUNTO BZ (1999-2003)
PUNTO BZ (1999-2003)
PUNTO DS (1999-2003)
PUNTO DS (1999-2003)
PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
PUNTO TB.DS. GAMMA'97 (1997-1999)
PUNTO TB.DS. GAMMA'97 (1997-1999)
PUNTO CABRIO GAMMA'97 (1997-2000)
PUNTO 55-60-75-90 (1993-1997)
PUNTO 55-60-75-90 (1993-1997)
PUNTO GT (1993-1997)
PUNTO D-TD (1993-1997)
PUNTO D-TD (1993-1997)
PUNTO CABRIO (1994-1997)